Welding workers compensation insurance

Những nhân viên bị bệnh hoặc bị thương trong quá trình làm việc có thể được hưởng các quyền lợi theo một loại bảo hiểm gọi là bảo hiểm bồi thường cho công nhân. Bảo hiểm bồi thường cho công nhân, hay đơn giản là “bảo hiểm công nhân,” bao gồm các khoản trợ cấp cho khuyết tật của nhân viên, thay thế thu nhập bị mất và các khoản trợ cấp tử vong. Nó giảm trách nhiệm của nhà tuyển dụng đối với các bệnh và chấn thương trong công việc. Hãy cùng tìm hiểu về bảo hiểm bồi thường cho công nhân hàn trong bài viết này!

Bảo hiểm bồi thường cho công nhân hàn

Bảo hiểm bồi thường cho công nhân hàn là một loại bảo hiểm thương mại bảo vệ cả công ty hàn và từng nhân viên của nó. Không quan trọng ai có lỗi hay không khi một nhân viên bị thương trong quá trình làm việc. Một số chi phí vẫn tồn tại. Công nhân có thể cần tiếp tục điều trị hoặc chăm sóc y tế khẩn cấp. Bảo hiểm bồi thường cho công nhân hàn giúp bao phủ những chi phí này để doanh nghiệp của bạn không phải chịu trách nhiệm. Dưới đây là một số biện pháp bảo vệ được cung cấp bởi bảo hiểm bồi thường cho công nhân:

Bảo hiểm bồi thường cho công nhân hàn

Chăm sóc sức khỏe

Các chi phí y tế có thể rất đắt đỏ. Một cuộc thăm viện cấp cứu, dù chỉ là trong thời gian ngắn, có thể tốn hàng ngàn đô la. Nếu nhân viên của bạn bị thương đến mức cần phải nhập viện, các chi phí có thể lên đến hàng trăm ngàn đô la. Nếu doanh nghiệp của bạn cố gắng chi trả chi phí chăm sóc y tế khi một nhân viên bị thương trong quá trình làm việc, nó có thể phá sản. Khi cần thiết, việc chăm sóc y tế được bảo hiểm bồi thường cho công nhân hàn đảm nhận.

Biện pháp trợ giúp ban đầu

Trường hợp cần phải cấp cứu đầu tiên thường xuyên xảy ra ngay cả đối với những chấn thương nhỏ không đòi hỏi phải đến bệnh viện. Bạn có thể phải gọi xe cứu thương hoặc đưa công nhân đến một cơ sở chăm sóc khẩn cấp cho bệnh nhân ngoại trú. Chăm sóc cấp cứu đầu tiên vẫn đắt đỏ, mặc dù không đến mức đắt đỏ như việc nằm viện. Hầu hết các quy trình cấp cứu đều được bảo hiểm bồi thường cho công nhân của bạn chi trả, giúp bạn tiết kiệm rất nhiều rắc rối.

Khuyết tật vĩnh viễn

Khi vết thương của một nhân viên nặng đến mức cần thời gian nghỉ để lành, họ trở thành tạm thời bất khả lao động. Tuy nhiên, những nhân viên tạm thời bất khả lao động vẫn phải tự trả tiền cho các khoản chi tiêu của mình và thường có gia đình để nuôi. Chính sách bảo hiểm bồi thường cho công nhân hàn thường cung cấp các khoản trợ cấp tạm thời cho nhân viên để họ có thể tiếp tục chi trả các khoản chi tiêu gia đình trong khi vết thương của họ đang lành. Ngoài ra, nó còn bao gồm các chi phí liên quan như điều trị vật lý hoặc thuốc uống.

Khuyết tật kéo dài

Khi một tai nạn khiến một công nhân bị tàn tật vĩnh viễn, họ sẽ không thể làm việc như một công nhân hàn nữa. Nếu vết thương của họ nghiêm trọng đến mức không thể làm việc trong ngành nghề mà họ đã chọn, họ sẽ không thể tiếp tục trả tiền cho các hóa đơn hoặc nuôi gia đình của mình. Nếu không có bảo hiểm bồi thường cho công nhân, doanh nghiệp của bạn có thể buộc phải thanh toán các chi phí sinh hoạt suốt đời cho nhân viên.

Bảo hiểm bồi thường cho công nhân hàn

Phục hồi việc làm

Bảo hiểm bồi thường cho công nhân hàn có thể bao phủ các khoản chi trả đào tạo nhân viên bị thương trong một lĩnh vực mới liên quan. Nếu tai nạn ngăn chặn họ làm việc như một công nhân hàn, họ có thể trở lại trường học và học một nghề mới, và bảo hiểm này giúp phủ những chi phí giáo dục đó.

Trợ cấp tang lễ

Bảo hiểm bồi thường cho công nhân của bạn có thể cung cấp tiền trợ cấp tang lễ cho gia đình của nhân viên trong trường hợp bi kịch xảy ra khi họ đang thực hiện nhiệm vụ công việc. Hơn nữa, các khoản trợ cấp tang lễ có thể bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi các vụ kiện tương lai từ gia đình của người đã qua đời.

Lợi ích và Chi phí của Bảo hiểm bồi thường cho công nhân hàn

Bảo hiểm bồi thường cho công nhân có thể hỗ trợ thanh toán các khoản chi phí y tế ngắn hạn và dài hạn tiềm năng cho nhân viên của bạn nếu họ gặp tai nạn hoặc bị ốm liên quan đến công việc. Nếu một nhân viên gặp chấn thương khiến họ không thể làm việc một thời gian, nó cũng có thể trả tiền mất công. Trong trường hợp chấn thương gây tử vong, gia đình của nhân viên cũng có thể được hưởng trợ cấp tang lễ. Những người có bảo hiểm bồi thường cho công nhân cũng từ bỏ quyền kiện tụng nếu họ bị thương trong quá trình làm việc.

Giá của bảo hiểm bồi thường cho nhà thầu hàn phụ thuộc vào một số yếu tố. Đó bao gồm vị trí vật lý của công ty của bạn, số lượng nhân viên bạn muốn bảo hiểm, lịch sử của bạn với các yêu cầu bồi thường bảo hiểm và tổng thu nhập của bạn. Những yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến số tiền bạn phải trả và giá trị bảo hiểm của bạn.

Bảo hiểm bồi thường cho công nhân hàn

Xét với những yếu tố đã đề cập, giá có thể dao động từ 500 đến 1500 đô la mỗi năm. Vì giá có thể thay đổi, tốt nhất là tư vấn với nhà cung cấp bảo hiểm của bạn để nhận được những ưu đãi tốt nhất vì các con số này không phải là cuối cùng. Một khoản đầu tư tài chính vào sức khỏe của doanh nghiệp và nhân viên của bạn là bảo hiểm bồi thường cho công nhân. Đó là một lựa chọn tài chính thông minh sẽ trả lại trong tương lai.

Kết luận

Các luật sư bồi thường công nhân có kỹ năng của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn nếu bạn là một công nhân hàn bị tổn thương mắt hoặc bị tổn thương hoặc mắc bệnh khác khi làm việc. Buổi họp của bạn với một luật sư bồi thường công nhân là hoàn toàn riêng tư, và không ai từ công ty của bạn hay công ty bảo hiểm của bạn sẽ biết rằng bạn đã gọi điện. Đảm bảo bạn nhận được số tiền bồi thường công nhân lớn nhất mà bạn có đủ điều kiện là ưu tiên hàng đầu của luật sư của chúng tôi khi họ giúp bạn hiểu về quyền lợi của mình.

Rate this post