TIG Welding Machine Calibration Procedure and Its Importance

Trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề hiện nay, máy hàn là thiết bị cần thiết. Tuy nhiên, nếu chất lượng không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, máy hàn cũng gây nhiều nguy hiểm và dễ gây ra tai nạn lao động. Do đó, quy trình hiệu chuẩn máy hàn TIG là hoàn toàn cần thiết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nó!

Tầm quan trọng của việc hiệu chuẩn máy hàn

Việc hiệu chuẩn và chứng nhận máy hàn là rất quan trọng để đảm bảo máy hoạt động ở mức độ thích hợp. Các chỉ báo trên máy hàn của bạn phải được kiểm tra và điều chỉnh cho đến khi đáp ứng yêu cầu được đặt ra bởi nhà sản xuất trước khi máy hàn của bạn được coi là đã được hiệu chuẩn.

Sau khi máy hàn đã được hiệu chuẩn, bạn có thể chứng nhận nó. Để chứng minh rằng máy của bạn đã được hiệu chuẩn đúng cách và có thể được theo dõi trở lại Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia, bạn phải tạo một dấu vết trên giấy và gửi nó để được chứng nhận.

Bằng cách hiệu chuẩn máy hàn của bạn, bạn có thể chắc chắn rằng máy đang thực hiện các quy trình hàn đúng cách. Một trong những phương pháp tốt nhất để đảm bảo máy hàn của bạn hoạt động tốt là có thiết bị của bạn được hiệu chuẩn đúng cách và tuân thủ các hướng dẫn bảo dưỡng được đề xuất.

Bạn nên hiệu chuẩn máy của mình trước khi bắt đầu quy trình hàn mới. Bằng cách hiệu chuẩn trước khi bắt đầu một quy trình hàn mới, bạn có thể thực hiện quy trình đó trong một môi trường kiểm soát. Điều này cũng giúp đặt ra một tiêu chuẩn mà bất kỳ công việc nào được thực hiện trên hệ thống của bạn phải tuân thủ.

Các chuyên gia trong lĩnh vực hàn khuyên bạn nên hiệu chuẩn máy hàn của mình một lần mỗi năm và mọi quá trình hiệu chuẩn bạn tiến hành nên được ghi lại theo yêu cầu ISO.

Tầm quan trọng của việc hiệu chuẩn máy hàn

Quy trình hiệu chuẩn máy hàn TIG

Đánh giá và điều chỉnh chỉ số của máy hàn bạn cho đến khi chúng tuân thủ các tiêu chuẩn của nhà sản xuất là một phần của quy trình hiệu chuẩn máy hàn TIG. Bằng cách hiệu chuẩn chứng nhận, bạn có thể chắc chắn rằng máy hàn của bạn đang thực hiện các quy trình hàn đúng cách.

Việc hiệu chuẩn máy hàn TIG bao gồm điều chỉnh máy để đảm bảo nó tạo ra lượng dòng điện và điện áp chính xác cho quá trình hàn. Dưới đây là quy trình chung để hiệu chuẩn máy hàn TIG:

  1. Bắt đầu bằng việc thiết lập máy với các thông số hàn đúng cho vật liệu và kết nối mà bạn sẽ hàn. Điều này có thể bao gồm thiết lập dòng điện, điện áp và tần số xung, cũng như bất kỳ thông số khác liên quan nào.

  2. Tiếp theo, thiết lập thiết bị hàn, bao gồm bút hàn, bộ phận làm việc và kẹp tiếp đất. Đảm bảo tất cả các kết nối được cố định và bộ phận làm việc được đặt đúng vị trí.

  3. Bắt đầu quá trình hàn bằng cách đánh lửa và thực hiện một quá trình hàn thử. Quan sát chất lượng hàn và điều chỉnh các cài đặt máy nếu cần thiết.

  4. Tiếp tục thực hiện các quá trình hàn thử và điều chỉnh các cài đặt máy nếu cần thiết cho đến khi hàn đạt đến chất lượng mong muốn.

  5. Khi máy tạo ra các quá trình hàn đạt đến chất lượng mong muốn, ghi lại cài đặt của máy và ghi chú bất kỳ thay đổi nào đã được thực hiện trong quá trình hiệu chuẩn.

Việc hiệu chuẩn máy hàn TIG thường xuyên là quan trọng để đảm bảo máy tạo ra đúng lượng dòng điện và điện áp cho quá trình hàn. Điều này giúp đảm bảo rằng quá trình hàn của bạn đạt chất lượng cao nhất và giúp kéo dài tuổi thọ của máy.

Quy trình hiệu chuẩn máy hàn TIG

Tần suất hiệu chuẩn máy hàn

Thường là 12 tháng đối với các thiết bị tiêu chuẩn và 6 tháng đối với các thiết bị chính xác. Tuy nhiên, nếu có dấu hiệu hiệu suất đã giảm, hoặc sau khi sửa chữa nguồn cung cấp điện hoặc hệ thống đo của nó, hoặc bộ đưa dây hàn, tần suất này sẽ được thực hiện thường xuyên hơn. Điều kiện sử dụng máy hàn cũng có thể ảnh hưởng đến thời gian hiệu chuẩn.

Tần suất hiệu chuẩn máy hàn TIG phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm loại hàn được thực hiện, yêu cầu chất lượng của các quá trình hàn và các đề xuất của nhà sản xuất. Nó được khuyến nghị hiệu chuẩn máy hàn TIG ít nhất một lần mỗi năm, hoặc thường xuyên hơn nếu máy đang được sử dụng một cách rộng rãi hoặc nếu chất lượng hàn là quan trọng.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tuân theo các đề xuất của nhà sản xuất về tần suất hiệu chuẩn, vì chúng có thể thay đổi tùy theo máy hàn cụ thể và cách sử dụng dự kiến của nó. Một số nhà sản xuất có thể đề xuất hiệu chuẩn thường xuyên hơn, trong khi những người khác có thể đề xuất hiệu chuẩn ít thường xuyên hơn.

Ngoài việc hiệu chuẩn đều đặn, việc bảo dưỡng máy hàn theo các đề xuất của nhà sản xuất cũng rất quan trọng để đảm bảo máy hoạt động với hiệu suất tối ưu. Điều này có thể bao gồm làm sạch và thay thế các bộ phận bị hỏng hoặc mòn theo nhu cầu.

Tần suất hiệu chuẩn máy hàn

Kết luận

Quy trình hiệu chuẩn máy hàn TIG là cần thiết và nên được thực hiện mỗi năm hoặc bất cứ khi nào bạn cảm thấy máy hàn của bạn cần nó. Các tiêu chuẩn cung cấp ý tưởng để định hướng quy trình đảm bảo chất lượng các sản phẩm hàn.

Chỉ một người hàn chuyên nghiệp hoặc người có năng lực phải thực hiện việc xác minh này. Người có kiến thức về các tiêu chuẩn ngành và công nghệ xác minh và có các công cụ cần thiết có thể tiến hành đo lường. Tuy nhiên, có thể có trường hợp một nhà kiểm tra không xem xét sự xác minh là đáng tin cậy.

Article created by an SEO specialist and skilled copywriter from Vietnam

Rate this post